Ivanjica

Festival izvorne srpske pesme – PRILIKE

festival srpske izvorne pesme prilike

XVII FESTIVAL IZVORNE SRPSKE PESME „PRILIKE 2019“ – (17.08.2019. godine – Prilike – Ivanjica)

  • Organizatori: MZ Prilike, Dom kulture Ivanjica, Turistička organizacija opštine Ivanjica, OŠ „S.Lazarević“ – Prilike, KUD „Prilički Kiseljak“- Prilike
  • Generalni pokrovitelj: Opština Ivanjica
  • Način finansiranja…..Donacije, Opština Ivanjica

Telefon za informacije: 032/665-085, 650-290

e-mail: domkultureivanjica@mts.rs, tooivanjica@eunet.rs