Babine

Babine se prvi put pod današnjim imenom pominju kao stočarsko i ratarsko naselje u turskim katastarskim defterima Vilajeta Hercegovina iz 1477. godine.

Nešto što je obeležilo istoriju Babina je svakako i Babinska buna, to je na ovim prostorima bio odjek Hercegovačkog ustanka iz 1875. godine.
I u današnje vreme Babine su stočarski kraj poznat po proizvodnji čuvenog babinskog kajmaka.

 

Jabuka

Jabuka se nalazi na sredokraći puta između Prijepolja i Pljevalja, na 1.300 metara nadmorske visine. Puna je cvetnih livada i četinarskih šuma. Nema nijednog stabla jabuke. Ime je dobila po tome što su se nekada ovde nadmetali vitezovi Sandalja Hranića i Stepana Hercega i „kroz prsten jabuku streljali”. Mnogo kasnije, za Jabuku su se borili u Drugom svetskom ratu. Na ovoj zatalasanoj visoravni poginuo je legendarni bombaš Boško Buha.
Nedaleko od sela nalazi se Popova pećina, čiji je ulaz na 800 m.n.v., sa ukupnom dužinom pećinskih hodnika od 294 m.

Tičije Polje

Ovaj zaselak Milakovića je pravi reprezent živog etnografskog muzeja. Nalazi se u podnožju planine Jadovnik, na oko 1.500 m nadmorske visine. Tradicija je sačuvana u svakom kutku. Kuće pod šindrom, pojate i druge pomoćne zgrade pod slamom sagrađene su u duhu narodne arhitekture, a u funkciji su života meštana i gostoljubivih domaćina.

 

Kamena Gora

Kamena Gora predstavlja jedno od najlepših sela Srednjeg Polimlja. Naziv Kamena Gora skovan je na osnovu pejzaža u kom se mesto i nalazi, a to je šuma na stenovitoj planini, ondosno „gora na kamenu”. Selo se odlikuje izuzetno očuvanom prirodom, naročito kompleksima četinarskih i listopadnih šuma. Zahvaljujići tome vazduh je veoma čist i zdrav, a između dva svetska rata ovo područje je zvanično bilo proglašeno vazdušnom banjom.

Simbol sela predstavlja više od 400 godina stari crni bor, koji dominira nad celim selom.
Pored višestoletnog bora mogu se obići i etnozaseok „Guvništa”, zatim lokalitet Kovčeg stene, Ravna Gora, Crni vrh i mnoge druge zanimljive lokacije. U Kamenoj Gori se nalazi preko 50 izvora pitke vode.

 

Milošev Do

Nedaleko od Prijepolja, na putu prema Sjenici, nalazi se selo Milošev Do. Selo karakteriše guste smrčeve šume prošarane proplancima izpresecane brzim planinskim rečicama, bistri planinski izvori, bujne cvetne livade. U selu možete uživati u šetnji i branju šumskih plodova, lekovitog bilja, posmatranju beloglavog supa i druge divljači na hranilištu Kašan.

Hrta

Oko 16 km jugozapadno od Prijepolja, nalazi se selo Hrta, u prirodnom okruženju koje odlikuju razigranost linije planinskih visova, zelenilo livada i velike površine s voćnjacima i zasadima malina. Za turiste su svakako najinteresantniji Stećci kao redak primer srednjovekovnog groblja čija su nadgrobna obeležja u velikom broju ukrašena različitim uklesanim i reljefnim motivima i predstavljaju prvi spomenik kulture ovog grada koji je stavljen pod zaštitu UNESKA.

Hisardžik

Kada dignete pogled iznad manastira Mileševa, , videćete vitku munaru podnu stare tvrđave. Upravo se tu nalazi jedna od najstarijih mahala u prijepoljskom kraju – Hisardžik. Iznad samog sela velelepno se uzdiže srednjovekovni grad Mileševac. Od Osmanlija, pored naziva sela, ostala je stara kaldrma koja se još samo u pojedinim delovima starog druma nazire, kao i živopisna džamija u kojoj se nalazi jedan od najstarijih Kur’ana na Balkanu. Kur’an iz Hisardžika star je oko 400 godina. Još stari Prijepoljci su znali da u Hisardžiku rađa svaka mivka (voće). tu su sve vrste jabuka i krušaka, no ipak, čini se, da je Hisardžik najpoznatiji po šumama pitomog kestena.