Čačak

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Atomska banja Gornja Trepča

SB za rehabilitacju Atomska Banja Gornja Trepča

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Atomska banja Gornja Trepča

Centrala: +381 32 822 063, 822 075

Recepcija: +381 32 822 383, 822 436, Vujan: +381 32 822 100

E-mail: recepcija@atomskabanja.com, zdravstvo@atomskabanja.com, marketing@atomskabanja.com, uprava@atomskabanja.com

www.atomskabanja.com, www.atomicspaserbia.com