Čačak

Restoran sa smeštajem “Dom”

Restoran sa smeštajem DOM Ovčar Banja

Restoran sa smeštajem “Dom” u Ovčar Banji

Telefon: +381 (0)32 55 96 200, 55 96 220

Mob: +381 64 153-03-08

e-mail: restorandom@gmail.com

www.ovcarbanja.com