kongresni turizam zlatibor

Zlatibor je jedan od naših najvećih centara kongresnog turizma. Veliki broj kongresa, seminara i simpozijuma održava se ovde tokom cele godine jer za to  postoje izuzetni tehničko-organizacioni uslovi.

Kongresni centar „Srbija” ima dvoranu čiji je kapacitet 650 mesta sa odgovarajućom audio i video opremom, galerijom kongresne dvorane i malom salom od 100 mesta.

Kongresni centar hotela “Zlatibor Mona” može da 300 osoba u prostoru namenjenom  ovom vidu poslovnih aktivnosti.

Specijalna bolnica “Čigota” u svojoj ponudi raspolaže kongresnom salom sa 300 mesta, izložbenim prostorom, projekcijskom opremom kao i mogućnošću za simultano prevođenje. Poseduje i dve manje sale sa trideset, odnosno šesdeset mesta.