POLICIJA

Telefon: 033 62 240


VATROGASCI

Telefon: 033 61 774


HITNA POMOĆ

Telefon: 033 61 124, 94


MEDICINSKI CENTAR

Info telefon: 033 63 150


POŠTA

Info telefon: 033 61 198


ZAŠTIĆENA PODRUČJA – SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE UVAC

Info telefon: 033 64 198


AUTO MOTO SAVEZ – POMOĆ NA PUTU

Info telefon: 033 61 128, 63 854


TAXI

Telefoni: 063 702 59 83, 065 240 02 40, 064 430 80 64