Kapaciteti sportskih terena omogućavaju aktivne pripreme sportista za koje je posebno značajna nadmorska visina preko 1.000m kao i za rekreaciju, održavanja zdravlja gostiju.

Postojeći Rekreativni objekti:

  • Sportski tereni u gradu za rukomet, košarku , odbojku prekriveni tartanom,
  • Sportski tereni u selima Radoinji, Rutošima, Bistrici urađeni za potrebe seoske olimpijade
  • Gradski fudbalski stadion sa atletskom stazom prekrivenom tartanom
  • Tereni za male sportove i 2 bazena zatvorenog tipa u sastavu hotela na Zlataru
  • Ski liftovi pored hotela na Zlataru (jedan u dužini od 500m, drugi od 200m), ski lift u gradu iznad autobuske stanice (dužine 250m), žičara četvorosedešnica koja povezuje grad sa Zlatarom koja treba da bude završena do naredne godine
  • Sportska hala u okviru zgrade osnovne škole i sportska dvorana u gradu koja treba da bude u funkciji od kraja ove godine. 

Aktivan odmor na selu 

Mogućnost pripreme zimnice u seoskim domaćinstvima, branje šumskih plodova, pomoć domaćinima u svakodnevnim poslovima  na selu…

Kvalitet okruženja

U blizini do 30 km su  Zlatibor, manastir Mileševa, Kamena gora, Pribojska banja i manastir Banja.

Opština je dobro povezana sa susednim opštinama  Pribojem , Prijepoljem, Užicem, Sjenicom, Ariljem, Ivanjicom.

LOV I RIBOLOV

LOVAČKO UDRUŽENJE „KOZOMOR“ 
Nova Varoš
033/62-168
Ustanovljeno je lovište na površini od 55.383 ha, od čega 16.800 ha, pod šumom.Teritorija opštine Nova Varoš bogata je sledećom divljači: zec, jazavac, lisica, jarebica, srna, divlja svinja, vuk i dr.

ORGANIZACIJA SAVEZA RIBOLOVACA „UVAC“

Nova Varoš, Svetog Save br.23
033/62-621; 033/64-198.

Reke i jezera pogodna za ribolov su: Uvac, Lim, Zlatarsko, Radoinjsko i Potpećko, a bogata su su sledećom vrstom ribe: mladica, potočna pastrmka i jezerska zlatovčica, lipljan, skobalj, klen, plotica, šaran i dr.