Lov

U neposrednoj blizini Sjenice postoji lovište Caričin grad, koje se prostire na površini od 10 050 km2. U lovištu je zastupljena gajena divljač: zec, srna, divlja svinja, a u retkim primercima se pojavljuje i divokoza.

U kanjonu reke Dubočice moguće je loviti pernatu divljač, divlju patku, jarebicu i prepelicu ili predatore od kojih su najzastupljeniji vuk i lisica. U lovištima se povremeno pojavljuje i medved. Odstrel divljači se vrši planski. Postoje četiri uslovne čeke koje se redovno prihranjuju.

Lovištem gazduje Lovačko udruženje Vrhovi osnovano 1926. godine. Udruženje poseduje i Lovački dom u centru Sjenice.

Lovište Golija se prostire 25 km severno od Sjenice. Obuhvata površinu od 32.507 hektara, na nadmorskoj visini od 600 -1833 metra i ubraja se u grupu visokih planinskih lovišta.

U Goliji je zastupljena krupna i sitna divljač, od kojih su najznačajnije divlja svinja, srna, medved, veliki tetreb, zec, vuk, lisica i kuna.

Lovačko društvo Vrhovi
12. decembra bb
36310 Sjenica
020 741 552
063 695 685

Ribolov

Reke i jezera na Pešterskoj visoravni su veoma bogate ribom i broj ribolovaca na njihovim obalama, naročito u letnjim mesecima, sve je veći. Pešterske reke u velikim količinama naseljavaju potočna pastrmka, mladica, klen, skobalj, krkuša, plotica, mrena.

Posebnu atrakciju ovih voda predstavlja mladica, koja se često javlja u kapitalnim primercima, ali je pod zaštitom i zabranjena za pecanje. Uvačko ili sjeničko jezero poribljeno je poslednjih godina velikim količinama riblje mlađi potočne pastrmke, lipljana, šarana, mladice i jezerske pastrmke.

Ribolov na Pešterskoj visoravni je spoj strasti i uživanja.

Informacije:
Udruženje sportskih ribolovaca Vapa
(+381) 020 744 026
www.ribolovcisjenica.org
office@ribolovcisjenica.org