Manastir Uvac

Manastir Uvac se nalazi u selu Stublo, na granici opština Čajetina i Priboj. Na velikom arheološkom lokalitetu 50 h 40m, 1994. godine su otkrivene i otkopane zidine crkve 17 h 12m.

Ceo manastirski kompleks Uvac svedočanstvo je o postojanju jednog velikog duhovnog centra u ovom kraju. Ne zna se ko je Manastir podigao, ko ga je obnavljao ni kada je i koliko puta rušen. Na stranicama jedne crkvene knjige iz 1622. godine, saznajemo da je Hram posvećen Rođenju Presvete Bogorodice.

Zahvaljujući istraživanjima i radu Narodnog muzeja iz Užica, uređen je Manastir Uvac i stavljen pod zaštitu države. Tako je praktično na Malu Gospoinu 1995. godine, Manastir ponovo oživeo posle dva i po veka.