Crkva Brvnara u Dobroselici

Crkva brvnara u Dobroselici udaljena je 19 km od Zlatibora, a 5 km od Vodica. Sagrađena je 1821. godine i posvećena je Svetom proroku Iliji. Po načinu izrade i pojedinim detaljima ovaj objekat spada među najlepše.

Hram je pravougaonog oblika sa polukružnom apsidom od brvnara, dužine 8 m, a širine 5 m.

U Crkvi je ikonostas sa dosta vrednih ikona: Prestone ikone Presvete Bogorodice i Isusa Hrista, slikane na dasci, Carske dveri (1,44 m h 0,66 m) autori slikara Janka Mihailovića Molera.