Od Užica 16 kilometara udaljeno, kraj starog puta što vodi ka Kosjeriću, smestilo se živopisno selo Karan. U njemu je Bela crkva karanska, posvećena prazniku Blagovesti.

To je izuzetna stara, a očuvana građevina, pravljena između 1332. i 1337. godine, kao porodična grobnica srpskog srednjovekovnog župana Petra zvanog Brajan.

Belinom ovaj hram vekovima zrači i po svom arhitektonskom izgledu pripada tipu spomenika raške škole. U njoj je i posle toliko vekova, svakojakih događaja i bura na ovim prostorima, sačuvan prvobitni zlatni ikonostas s freskoikonama. Njene freske, živopisane u umetničkoj tradiciji ranog 14. veka, oslikavaju dva ciklusa: “Veliki praznici “ i “Život Bogorodice“, a uz njih su i portreti ktitora Brajana i njegove porodice, najmoćnijeg srpskog cara Dušana, carice Jelene i drugih istorijskih ličnosti.

Pored Bele crkve karanske otkriveno je nekoliko dobro očuvanih nadgrobnih spomenika iz rimskog doba.