Crkva Brvnara u Dubu

Deset kilometara od Bajine Bašte, u selu Dubu kod Rogačice nalazi se crkva brvnara iz 1792. godine, pokrivena šindrom, specifične arhitekture, delo osaćanskih neimara. Poznata je kao brvnara sa najvišim krovom.

Crkva brvnara u Dubu teško se može uvrstiti u raskošne spomenike, već pre svega u one sa etnološkim značajem. Ona je u periodima kada je manastir Rača bila u ruševinama preuzimala ulogu duhovnog središta ovog kraja. Hram Hristovog Vaznesenja bio je metoh manastira Rače do 1885.god. kada je postala samostalna crkva i dobila svoju parohiju.

Prema raspoloživim izvorima hram je sagrađen krajem XVIII i to verovatno 1792.god., obnovljena je 1828.god.

Ova Crkva predstavlja verovatno najlepše ostvarenje osaćanskih neimara. Po površini pripada u red najvećih drvenih crkava, a 1989.god. na izložbi povodom godišnjice Kosovske bitke ‘’ Manje poznate ikone jugozapadne Srbije ’’ bilo je izloženo nekoliko ikona iz crkve u Dubu.

Više na sajtu taradrina.com.