Rćanska pećina

Speleološki kompleks “Rćanske pećine” nalazi se u selu Rti, na 7 km udaljenosti od Guče.

Predstavlja jedinstvenu celinu koju čine: Dragačevska pećina, Slepa pećina, Suva pećina i Veliki ponor. Ukupna dužina unutrašnjih kanala iznosi 370 metara.

Rćanska pećina je relativno bogata pećinskim nakitom. Pored stalagmita i stalaktita raznih oblika u njoj se javljaju masivni, stepenasti stubovi, moćni salivi, draperije i drugi oblici, a između ostalih i koralni nakit. Rćanska pećina spada u atlas najznačajnijih speleoloških objekata u Srbiji.

rcanska pecina kod Guce