Manastir Svete Trojice

Manastir Svete Trojice podignut je na zapadnim šumovitim padinama Ovčara.

Ne postoje precizni podaci o ktitoru manastira, niti periodu izgradnje. Prema predanju, zidali su ga monasi manastira Sretenje, međutim sudeći po arhitekturi hrama, stručnjaci smatraju da on ipak potiče iz XIII veka. Po njihovom mišljenju nastao je u periodu vladavine Uroša I Nemanjića.

Crkva manastira Svete Trojice je jednobrodna građevina u osnovi, sa razvijenim oltarskim prostorom na istočnoj i pripratom na zapadnoj strani. Zbog svoje upečatljive lepote smatra se jednim od najlepših graditeljskih ostvarenja u ovom delu Srbije.

Od starih živopisa sačuvane su dve freske: „Sveta Trojice“ i „ Bogorodica sa detetom“. U manastirskoj riznici počivaju i dve ikone iz 1635. godine – „Hrista sa apostolima“ i „Bogorodice sa Hristom“.

manastir svete trojice kod Guče, zap morava