Manastir Sretenje

Manastir Sretenje nalazi se na desnoj strani Zapadne Morave, ispod samog vrha Ovčara i pripada grupaciji ovčarsko-kablarskih manastira.

Nema preciznih dokaza o nastanku ovog manastira, dosadašnja istraživanja i njegove arhitektonske karakteristike ukazuju na to da je nastao u XVI veku.

Posebnu vrednost ove bogomolje ima zidani ikonostas, jedini ovakve vrste u ovčarsko-kablarskim manastirima.

Manastirski kompleks sastoji se od jednobrodne crkve i dva konaka. U Sretenju se čuvaju tri vredne rukopisne knjige: „Jevanđelje“, „Bogorodičini kanoni“ i „Minej za mesec jun“ sa Službom knezu Lazaru.

manastir sretenje ovcarsko kablarska klisura