Galerija samoukih slikara i vajara

Udruženje samoukih slikara i vajara Dragačeva osnovano je 1974. godine, sa željom da se očuva i produži bogata, narodna, likovna tradicija oslikavanja motiva Dragačeva na platnu i ostalim materijalima.

Proteklih godina udruženje se afirmisalo brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu.

Prostorije galerije koja pripada udruženju nalaze se u centru Guče i sadržajno prezentuju likovno umeće samoukih Dragačevaca.