Kapela posvećena Svetom Savi – Savinje  nalazi se na strmim krečnjačkim liticama Kablara, u kamenom  udubljenju u kojem izvire voda.  Podignuta  je 1938. godine i nije nastanjena. Ikonostas  je oslikan 1965. godine i rad je profesora bogoslovije Mladomira Todorovića.