Vodena pećina

Po svom položaju i izgledu Vodena pećina je jedan od najmarkantnijih i najznačajnijih speleoloških objekata u Ariljskom kraju.

Ova izvorska pećina se nalazi u jedinstvenom ambientu kanjona reke Panjice koji drenira prostrane krečnjačke površi sela Brekovo i Dobrače. Ovaj speleološki objekat značajan je sa više aspekata. Pre svega zbog svoje hidrološke funkcije i svog hidrogeološkog potencijala. Vodena pećina je izvorište podzemne vode velike izdašnosti, aktivno tokom cele godine.

Sa druge strane, sam kanjon reke Panjice, pa tako i Vodena pećina, imaju veliki turistički potencijal. Relativno pristupačni tereni, predivan ambijent i retke krečnjačke morfološke pojave i oblici koji se ovde mogu uočiti, čine ovo mesto jedinstvenim i kao takvim savršenim za ”aktivan turizam”.

Do Vodene pećine dolazi se kanjonom reke Panjice stazom dugom 1 km. Neposredno ispred pećine nalazi se velelepni vodopad visine osam metara.