Crkva Svete Trojice

Crkva Svete trojice u Bjeluši sagrađena je odmah posle oslobodilačkih ratova od Turaka i završena je između 1818. i 1820. godine. Crkva je sagrađena umesto stare crkvice brvnare, ima oblik jednobrodne građevine i zidana je od kamena.

Crkva je obnovljena u periodu 1996-1997.godina. Po narodnom verovanju crkva u Bjeluši je zadužbina serdara Jovana Mićića.

Crkva je pravljena os lomljenog kamena, vezivana krečom i peskom a pokrivena šindrom. Zvonara je izgrađena naknadno a zvono koje je kupljeno 1864. godine odneli su austrijanci prilikom okupacije. Sadašnje zvono kupljeno je 1920. godine.