početna nazad

VRELO DUHOVNOSTI

Manastiri i crkve

Manastir KumanicaManastir Kumanica


Sazidan je početkom 14-tog veka, a nalazi se na početku klisure Lima, sa desne strane, na pruzi Beograd - Bar. U ovom manastiru nalaze se mošti sv. Georgija, arhiepiskopa loze Nemanjića. Manastir je vekovima bio u ruševinama, a obnovljen je 2000. godine. Posvećen je Sv. Arhangelu Mihailu. Kumanica je jedno od retkih svetilišta na svetu, gde se na dan Sv. Arhangela Mihaila, 26. jula, svake godine okupi, mnogo pripadnika različitih vera.

Veruje se da posetom Kumanice, slepi progledaju, hromi prohodaju, nerotkinje rađaju, a gluvi pročuju. Tu se tokom noći pale sveće za zdravlje živih i pokoj duša i razgrešenje mrtvih.

 

Manastir DavidovicaManastir Davidovica


U neposrednoj blizini Brodareva, u selu Grobnicama, podignuta je u vreme jačanja srpske srednjovekovne države, crkva Davidovica, zadužbina monaha Davida ( čije je sveto ime bilo Dmitar ), sina kneza Vukana, a unuka Stevana Nemanje. U crkvi Davidovici sahranjen je i njen osnivač, monah David - ktitor crkve.


U narodu se veruje da su u crkvi Davidovici sahranjena i tela braće Jugovića, koja su posredstvom svoje sestre Milice ( udovice kneza Lazara ), nakon Kosovskog boja, u Davidovicu prenesena.

Crkva Svetog Vasilija Ostroškog Crkva Svetog Vasilija Ostroškog
U centru grda na mestu stare crkve iz 1852. godine, podignuta je nova 22. jula 1890. godine. Crkva je posvećena Vasiliju Ostroškom. Građena je novcem crkveno - školske opštine i prilozima građana.

 

Manastir Mili
Nalazi se na teško pristušačnom mestu, 20 km od Prijepolja, posvećen je Svetoj Trojici. Godine 1413. pominje se kao karavanska stanica, 1688. je pljačkan i pustošen od strane Turaka, u XVIII veku porušen.


Crkva Svetog Petra i Pavla
Crkva je podignuta u Crkvenim Tocima 1846. godine na temeljima stare crkve u kojoj je tokom druge polovine XVII veka radila slikarska škola. Ova crkva je dugo bila središte kulture i pismenosti ovog dela Mileševskog kraja.

© 2019 - Turistička organizacija regije Zapadna Srbija