Zlatar - Nova Varoš

Zlatarska Sirijada

Zlatarski sir – zaštićeni brend novovaroškog kraja, neponovljiv proizvod koji je nemoguće falsifikovati.

U cilju promocije tada još nezvaničnog brenda novovaroškog kraja, grupa entuzijasta je 1997. godine organizovala takmičenje proizvođača zlatarskog sira. Ideja je bila da se organizuje manifestacija u skladu sa tradicionalnim saborovanjem. Tada je dogovoreno da se manifestacija održi pod nazivom „Sirijada“.