Tara-Drina-Bajina Bašta

Ćirilična baština

Ćirilična baština je manifestacija koja se svake godine organizuje u maju u Bajinoj Bašti, a posvećena je srpskom jeziku i očuvanju ćirilice.

Cirilicna bastina

Manifestacija je nastala na osnovu Deklaraciju o zaštiti i negovanju ćirilice koju je usvojila Skupština opštine Bajina Bašta. Autor deklaracije iz koje je proizašlo organizovanje Ćirilične Baštine je Siniša Spasojević, a motiv donošenje je bilo sve veće zanemarivanje ćirilice kao i činjenica da Bajina Bašta ima posebnu obavezu u zaštiti nacionalnog pisma jer je mesto gde je postojala čuvena račanska prepisivačka škola pri manastiru Rača, jedna od najvećih kulturnih buktinja u najtežem periodu ropstva pod osmanlijama. Deklaracija je pravni osnov za sveobuhvatne mere zaštite ćirilice, a jedna od prvih koja je realizovana je organizovanje manifestacije Ćirilična baština.

Ćirilična baština se održava svake godine u trajanju od tri dana, oko 24. maja, kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja Svete Ćirila i Metodija i kada se obeležava Dan slovenske pismenosti. Tokom manifestacije organizuju se brojna dešavanja koja su posvećena ćirilici, nacionalnom pismu i nacionalnoj kulturi i istoriji, predavanja drže eminentni stručnjaci iz oblasti srpskog jezika, kulture i istorije, održavaju se tribine, umetničke izložbe i druge aktivnosti koje imaju za cilj da se ćirilica i njeno korišćenje popularizuje.

Tokom trajanja Ćirilične baštine vrši se uručivanje nagrada pojedincima i kompanijama koje se posebno ističu u zaštiti i negovanju ćirilice. Ćirilična darovnica je najznačajnija nagrada u okviru  manifestacije, ona se dodeljuje samo jednom dobitniku godišnje i predstavlja nacionalnu nagradu za izuzetan doprinos i naročite zasluge u očuvanju i promociji ćirilice i negovanju srpskog jezika i pisma. Manifestacija je od Ministarstva kulture i  informisanja Republike Srbije prepoznata kao izuzetno značajna pa je od strane ministra kulture pismom podrške čestitano zasnivanje i održavanju Ćirilične baštine. „Nadamo se da će vaša „Ćirilična baština” biti dugovečna i delotvorna i da će biti podstrek i drugim lokalnim sredinama širom Srbije da i same obrate veću pažnju na značaj očuvanja i promovisanja ćirilice.“ – navedeno je u pismu ministra kulture