Izmene i dopune konkursne dokumentacije JN 116-8-2016

Izmene i dopune konkursne dokumentacije javne nabavke 116-8/2016 možete preuzeti i sačuvati na linku: Izmene_i_dopune_116-8-2016 ili desnim klikom na link i izborom ''Save link as...''