Takmičari uz pomoć karte i kompasa za najkraće moguće vreme treba da pronađu određeni broj kontrolnih tačaka na terenu i to onim redosledom kako je nacrtano na karti. U svakom trenutku takmičari moraju znati gde se nalaze, i naravno na osnovu svog znanja i iskustva u čitanju karte, da donose odluku o tome kojim pravcem će se kretati kako bi najbrže obišli celu stazu i pronašli sve kontrolne tačke.

Orjentiring je sve popularnija aktivnost u okviru tim bildinga ili podsticajnih putovanja jer podstiče snalažljivost, razmišljanje i navigacione veštine koje se kasnije mogu koristiti u timskom ili individualnom radu u random okruženju.

Planinarski klub “Tornik” bavi se organizacijom orjenitiring aktivnosti i takimčenja za pojedince i organizovane grupe, a postoji mogućnost organizacije ovih aktivnosti i za decu.

Planinarski klub “Tornik”:

  • Petar Vesović +381 (0)63 8862 988
  • Marko Luković +381 (0)64 2934 278