Policija 
Adresa: Nade Matić 4
Info telefon: 92, 031 513 688

Hitna pomoć 
Adresa: Jug Bogdanova 4
Info telefon: 94, 031 514 200

Vatrogasna služba 
Adresa: Omladinska 1
Info telefon: 93, 031 521 331

Javna garaža
Adresa: Omladinska 3
Info telefon: 031 513 993

Pošta 
Adresa: Mihaila Pupina bb
Info telefon: 031 511 144

Autobuska stanica
Adresa: Mihaila Pupina 1
Info telefon: 031/602-630, 031/602-620

Železnička stanica
Adresa: Mihaila Pupina bb
Info telefon: 031 513 165

Auto moto savez 
Adresa: Nikole Pašića 4
Info telefon: 987, 031 520 578