Policija 
Adresa: Nade Matić 4
Info telefon: 92, 031 513 688

Hitna pomoć 
Adresa: Jug Bogdanova 4
Info telefon: 94, 031 514 200

Vatrogasna služba 
Adresa: Omladinska 1
Info telefon: 93, 031 521 331

Javna garaža
Adresa: Omladinska 3
Info telefon: 031 513 993

Pošta 
Adresa: Mihaila Pupina bb
Info telefon: 031 511 144

Autobuska stanica
Adresa: Mihaila Pupina 1
Info telefon: 031 516 166
Gaga turs: 031 524 518;
Zlatan prevoz: 031 510 060

Železnička stanica
Adresa: Mihaila Pupina bb
Info telefon: 031 513 165

Auto moto savez 
Adresa: Nikole Pašića 4
Info telefon: 987, 031 520 578