Kanjonske doline vodenih tokova planine Tare i susedne Zvijezde predstavljaju jedan od najbogatijih lovnih rezervata u Evropi, što omogućava lov na visoku divljač: divokoza, srna, i divlja svinja.

Zaštitu ovih vrsta divljači i njihov odstrel posebno reguliše prostorni plan Nacionalnog parka Tara.

Uzgoj i zaštitu divljači na prostoru Tare vrši uprava JPNP „Tara“ i Lovačko društvo „Soko“ iz Bajine Bašte. U cilju zaštite retkih vrsta sisara i ptica trenutno se divljač više uzgaja nego što se lovi. Međutim, za istinske zaljubljenike u prirodu i foto-lov posebnu draž predstavlja susret sa mladuncem visoke divljači.