Turistička Organizacija Opštine Ivanjica

Adresa: Milinka Kušića 47, 32250 IVANJICA

Tel/fax:

+381 (0) 32  665  085

+381 (0) 32  650  290

Email: office@ivatourism.org

Web: www.ivatourism.org/sr-yu/