Skrapež

Address: Karađorđeva 55
Phone: 031 781 651, 031 783 813
e-mail: milan@nst.co.rs

Nacionalna kuća ‘Izvor’

Address: Karađorđeva 148
Phone: 031 783 331
Website: www.milijan.co.rs
e-mail: milijans@nst.co.rs

Restaurant ‘Park’

Address: Karađorđeva 1
Phone: 031 783 222
e-mail: parkosjeric@gmail.com

Restaurant domaće hrane ‘Vujić’

Address: Miće Zarića 3
Phone: 031 781 690

Restaurant ‘Korner’

Address: Živojina Mišića bb
Phone: 031 782 873
e-mail: restorankorner@open.telekom.rs

Kafe picerija ‘Lav’

Address: Karađorđeva 13
Phone: 031 781 783
e-mail: zzlav@open.telekom.rs