ZLATIBOR - ČIGOTA

Specijalna bolnica za štitastu žlezdu i metabolizam je moderna ustanova koja poseduje neophodnu dijagnostiku jedinstvenu na ovim prostorima. Nuklearna laboratorija sa RIA laboratorijom omogućava da se dijagnostika patologije štitaste žlezde uradi brzo i efikasno i po modernim standardima. U službi nuklearne medicine mogu se izvesti sledeća funkcionalna, morfološka i hemodinamička ispitivanja: nuklearna endokrinologija, nuklearna nefro-urologija, nuklearna hepatologija, nuklearna kardiologija, scintigrafija kostiju i zglobova, scintigrafija pljuvačnih žlezda.

Kabinet za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, raspolaze sa svim neophodnim aparatima za elektroterapiju, elektrodijagnostiku i primenu toplotnih, hidro i kinezi terapijskih procedura.

Konsultantski pregledi profesora Medicinskog fakulteta iz Beograda: endokrinologa, endokrinih hirurga, fizijatara, gastroenterologa, kardiologa .

PROGRAM ČIGOTA - je dijetetsko rekreativni program, koji oslobađa od viška kilograma dobro izbalansiranim planom dijeta i fizičkim aktivnostima.


Ovim programom stvara se grupna pozitivna atmosfera i stiču informacije o značaju pravilne ishrane i rekreacije.

Obuhvata: kompletno antropometrijsko merenje, biohemijsku dijagnostiku, niskokalorijsku ishranu (1200-1500 Kcal/dan), organizovane fizičke aktivnosti (šetnje, vežbe, plivanje), edukaciju, uputstva i preporuke za pravilnu ishranu.

Wellness program

Menadžer program - Anti-celulit program - Program za štitastu žlezdu

Relax centar Čigota

Bazen - Sauna - Parno kupatilo - Solarijum - Hidro masaža

Kraljeve Vode 30.
31315 Zlatibor

TELEFONSKA CENTRALA 
tel. +381 31 597 597; +381 31 841 141
RECEPCIJA
tel. +381 31 597 237
fax +381 31 845 030
REZERVACIJE 
tel. +381 597 236
e-mail: hotelcigota@gmail.com