Rodna kuća Sava Jovanovića Sirogojna

Nalazi se u selu Trnava. Kao i rodna kuća Dimitrija Tucovića, kuća narodnog heroja je zakonom zaštićena kulturna nepokretnost.