Konačište T.O.

Mesto: ZlatiborTip smeštaja: Konačište

Konačište T.O.

Ulica: Jezero b.b.

Telefon: 031/845-103

031/841-646

E-mail: infocentar.zlatibor@gmail.com

Internet adresa: T.O. Zlatibor