Stopića pećina- Sirogojno

Program izleta:
- Polazak u 10.00 časova sa Autobuske stanice Zlatibor.
- Dolazak u Rožanstvo i obilazak Stopića pećine (interesantna je po bigrenim kadama i vodopadu).
- Nastavak puta prema Sirogojnu i obilazak Muzeja"Staro selo".
- Obilazak crkve posvećene sv. Apostolima Petru i Pavlu sa ikonostasom iz 1764. godine.
- Prodajna izložba džempera čuvenih pletilja iz Sirogojna.
- Obilazak umetničke kolonje Vlada Mitrović u Trnavi.
- Dolazak na Zlatibor oko 16.00 časova.

Za sada je, od svih zlatiborskih pećina istražena i turistima dostupna samo jedna – Stopića pećina.

Oko nje, ali još više oko onih koje su nedostupne koraku namernika, ispredene su nebrojane priče, najčešće, o zakopanom, hajdučkom ili osmanlijskom zlatu, a potom o romantičnim i dramatičnim sudbinama nekadašnjih stanovnika zlatiborskog kraja.

Izgradnja Muzeja „Staro selo" je započeta 1979. godine premeštanjem objekata na odabranu lokaciju u blizini crkve Svetog Petra i Pavla u centru sela Sirogojna.

Na površini od pet hektara nalazi se 47 originalnih objekata.