Specijalni rezervat Uvac

Program izleta:
- Polazak u 9.00 časova sa Autobuske stanice Zlatibor.
- Dolazak na Uvačko jezero i vožnja brodom sa obilaskom Ledene pećine.
- Obilaak Specijalnog rezervata Uvac sa razgledanjem staništa beloglavog supa.
- Nastavak puta prema Božetićima i obilazak manastira Dubnica.
- Obilazak etno sela Štitkovo koje je osnovano u HIII veku na nadmorskoj visini od 1072m.
- Takođe i obilazak crkve u Štitkovu.
- Povratak preko Zlatara i kraće zadržavanje na jezeru Kokin brod.
- Dolazak na Zlatibor oko 18.00 časova.