VAŽNI TELEFONI

POLICIJA

Telefon: 033 62 240

>

VATROGASCI

Telefon: 033 61 774

>

HITNA POMOĆ

Telefon: 033 61 124, 94

>

MEDICINSKI CENTAR

Info telefon: 033 63 150

>

POŠTA

Info telefon: 033 61 198

>

ZAŠTIĆENA PODRUČJA - SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE UVAC

Info telefon: 033 64 198

>

AUTO MOTO SAVEZ - POMOĆ NA PUTU

Info telefon: 033 61 128, 63 854

>

TAXI

Telefoni: 063 702 59 83, 065 240 02 40, 064 430 80 64

>