Kulturno-istorijsko nasledje

STARA HIDROCENTRALA

Lokacija: Gradska plaža
Info telefon: 031 521 360
Staralac: Narodni muzej Užice | www.nmuzice.com, info@nmuzice.com

>

JOKANOVIĆA KUĆA

Adresa: Slanuška 18, Trg Svetog Save
Info telefon: 031 521 360
Staralac: Narodni muzej Užice | www.nmuzice.com, info@nmuzice.com

>

CRKVA SVETOG ĐORĐA

Lokacija: Trg Svetog Save bb
Info telefon: 031 517 282

>

CRKVA SVETOG MARKA

Adresa: Nikole Pašića 41, Rakijska pijaca
Info telefon: 031 524 320

>

STARI GRAD

Kao kakav budan pratilac svih ovdašnjih dešavanja, kamena srednjovekovna tvrđava, dignuta na litici iznad Đetinje, vekovima posmatra Užice

>

BELA CRKVA KARANSKA

Nalazi se u selu Karanu, 16 km udaljenom od Užica.
Posvećena je prazniku Blagovesti.

>

ETNO PARK ’’TERZIĆA AVLIJA’’

Info telefon: 031 546 118
www.zlakusa.com
terzicaavlija@eunet.rs, drco@eunet.rs

>

MOKRA GORA “DRVENGRAD”

Adresa: Mokra Gora
Info telefon: 031 800 686, 800 680
www.mecavnik.info | info@mecavnik.info

>

Manastir Rujno

Manastir Rujno, bio je kulturni i prosvetni centar u 16. veku. Nalazio se u selu Vrutci, i u njemu je radila jedna od prvih srpskih štamparija.

>

Crkva u Staparima

Crkva Sabora Svetog Arhangela Gavrila u Staparima se nalazi na istočnoj padini Ponikava. Podignuta je 1821. godine.

>