KULTURNI RITAM GRADA

Gradski kulturni centar

30.11.-0001.

TC Pariz, Dimitrija Tucovica 34
I sprat lokal br.5
Telefon: +381 31 514 600
gkcuzice@gmail.com

>

NARODNO POZORIŠTE

30.11.-0001.

Adresa: Marije Mage Magazinović 2
Info telefon: 031 519 966
www.teatar.rs
teatarue@ptt.yu

>

NARODNI MUZEJ

30.11.-0001.

Adresa: Dimitrija Tucovića 18
Info telefon: 031 521 360
www.nmuzice.com
info@nmuzice.com

>

GRADSKA GALERIJA

30.11.-0001.

Adresa: Slanuška 10
Info telefon: 031 512 505
www.galerijauzice.org
marketing@galerijauzice.org

>

NARODNA BIBLIOTEKA

30.11.-0001.

Adresa: Trg partizana 12
Info telefon: 031 514 578
www.biblioteka-uzice.rs

>

ISTORIJSKI ARHIV

30.11.-0001.

Adresa: Žička 37
Info telefon: : 031 513 484
www.arhivue.org.rs

>

BIOSKOP “CINEMA CITY”

30.11.-0001.

Adresa: Petra Ćelovića 4
Info telefon: 031 512 640
art@ptt.rs, arti@nadlanu.com

>