Zavičajni dani Mokre Gore

Zavičajni dani Mokre Gore su tradicija Mokre Gore. Oni se održavaju svake godine i uvek nose veselje i zabavu. Oni okupljaju sve Mokrogorce, kao i ljude sa strane koji dolaze u posetu ovom kraju. U Mokru Goru tada sa svih strana stižu pesnici, pisci, glumci i poznate ličnosti. Zavičajni dani Mokre Gore su tradicionalna manifestacija koja se svake godine organizuje krajem juna.


Program obogaćuju razni ansambli kulturno-umetničkog društva, humoristi, pesnici, slikari i dr. Na ovoj svetkovini demonstriraju se stare veštine, oživljavaju običaji, izlažu predmeti tradicionalne zanatske proizvodnje. Čitav događaj upotpunjen je kulinarskim specijalitetima ovog kraja (sir, kajmak, pršuta, rakija).