Prirodne atrakcije

Pančićeva omorika

Pančićeva omorika predstavlja tercijalni relikt naše zemlje i veliku vrednost Nacionalnog parka. Ovu specifičnu vrstu četinara otkrio je u prirodnom nalazištu na ovoj planini 1875. godine Josif Pančić, poznati naučnik i istraživač flore naših planina...

>

Tepih livada

Tepih livadom se naziva lokalitet u okviru strogo zašticenog rezervata prirode "Crveni potok" na Mitrovcu. U vegetacijskom smislu "Crveni potok" predstavlja prašumski tip šumotresave sa izuzetno retkom stenoendemicnom vrstom Pančićeve omorike...

>

Vidikovci

Kada ste na Tari, nipošto ne propustite da obiđete tarske vidikovce. Imresivan prizor ispred Vas, priroda na dlanu, osećaj slobode i uživanje u predivnoj scenografiji koju je priroda napravila...

>

Reka Godina

U Perućcu, na desnoj obali reke Drine, 13 km uzvodno od Bajine Bašte, nalazi se reka Vrelo. Ova zanimljiva rečica izvire iz masiva planine Tare i posle svog kratkog toka utiče u Drinu, zapravo se stropoštava sa prilične visine i pravi veliki i izuzetzno le

>

Ladjevac

Od manastira Rača uređenom šetnom stazom koja je nasuta i uvaljana sitno lomljenim kamenom, prateći desnu obalu reke Rače stiže se, za 20 minuta laganog hoda, do izvora Lađevac. Za ovaj izvor vezane su priče i legende o njegovoj lekovitosti…

>

Medved

Planinu Taru karakteriše veliki broj vrsta flore i faune, što je u skladu sa veoma povoljnim kako prirodnim, tako i klimatskim uslovima. U mnoštvu životinjskih vrsta koje nastanjuju Taru izdvaja se mrki medved...

>

Divokoza

Divokoza naseljava samo određene delove Tare, i u NP Tara se nalazi pod posebnim režimom zaštite. Ova inače vrlo retka vrsta životinje, zadržava se na teško pristupačnim liticama kanjona Drine, Brusnice, Rače i Dervente, koji su izdvojeni u prirodne rezerv

>

Mladica

Zima je kao stvoreno godišnje doba za lov ove izuzetne vrste ribe. Ulovljena mladica je trofej koji se dugo pamti. Građa i oblik tela mladice su dovedene do savršenstva. Sva je poput vretena pa sa lakoćom savladava matice i bukove. Boju tela prilagođava sr

>