Planinarstvo

Planinarstvo Planinarstvo kao specifična ljudska delatnost ima dugu tradiciju u svetu i na našim prostorima. Danas se pod pojmom planinarstva podrazumeva aktivno posećivanje planina i u širem smislu, planina. Planinarstvom se bave osobe svih uzrasta oba pola, odrasli ljudi svih zanimanja, ali i mladi naraštaj kao i starije osobe. Tara, kao jedna od naših najlepših planina, veoma je interesantna ljubiteljima ove aktivnosti u prirodi. Tara pruža izuzetne uslove za upražnjavanje ove aktivnosti.

U Nacionalnom parku Tara markirano je 18 planinarskih staza sa ukupnom dužinom od preko 120 km. Ovim rutama je pridodata i još jedna veoma zanimljiva staza nazvana „Mala duhovna transferzala“. Ova staza je obeležena na relaciji: manastir Rača - Lađevac - Suva pećina - skit Sv. Đorđa - stena „Krstača“ - utvrđanja Gradina-vidikovac Crnjeskovo- manastirski stanovi na Kaluđerskim Barama. Za ovu, kao i za sve ostale staze možete koristiti usluge vodiča, ali se preporučuje i korišćenje mape planinarskih staza koju možete naći na svim recepcijama, kontrolnim i informacionim punktovima NP Tara.