Lov

Lov U neposrednoj blizini Sjenice postoji lovište Caričin grad, koje se prostire na površini od 10 050 km2. U lovištu je zastupljena gajena divljač: zec, srna, divlja svinja, a u retkim primercima se pojavljuje i divokoza.

U kanjonu reke Dubočice moguće je loviti pernatu divljač, divlju patku, jarebicu i prepelicu ili predatore od kojih su najzastupljeniji vuk i lisica. U lovištima se povremeno pojavljuje i medved. Odstrel divljači se vrši planski. Postoje četiri uslovne čeke koje se redovno prihranjuju.

Lovištem gazduje Lovačko udruženje Vrhovi osnovano 1926. godine. Udruženje poseduje i Lovački dom u centru Sjenice. 

Lov Lovište Golija se prostire 25 km severno od Sjenice. Obuhvata površinu od 32.507 hektara, na nadmorskoj visini od 600 -1833 metra i ubraja se u grupu visokih planinskih lovišta.

U Goliji je zastupljena krupna i sitna divljač, od kojih su najznačajnije divlja svinja, srna, medved, veliki tetreb, zec, vuk, lisica i kuna.

Lovačko društvo Vrhovi
12. decembra bb
36310 Sjenica
020 741 552
063 695 685