VAŽNI TELEFONI

Dom zdravlja

Stanoja Pavlovića bb
tel: 031 781 224

>

Policijska stanica

Olge Grbić 4
tel: 031 781 523

>

Vatrogasci

R.Petronijevića 2
tel: 031 782 385, 782 295

>

Pošta

Karađorđeva 62,
tel: 031 781 255

>

Železnička stanica

tel: 031 781 122

>

Autobuska stanica Požega

031 713 046

>

Narodna biblioteka

Olge Grbić 5
tel: 031 781 624

>

Radio Kosjerić

Olge Grbić 5
tel: 031 781 356

>

Radio 106

Naselje Gajevi 58
tel: 031 782 455

>

MORS Centar za obaveštavanje

R.Peronijevića 3
tel: 031 781 640

>