Prirodni resursi

Pećina Zijača

Otvor pećine se nalazi u selu Bjeluša, u nivou reke Rzav. Iz pećine ističe vrlo jak izvor, ali još uvek nije dovoljno ispitana...

>

ORLOVAČA

Predeona celina Orlovača, obuhvata strme, delom vertikalne dolinske strane krečnjačke klisure Veliki Rzava, usečene do 400 m dubine i duge oko 3 km...

>

Termokraški izvor Visočka banja

U kanjonu Velikog Rzava, u ataru sela Visoka, nalazi se topli izvor mineralne vode-Visočka banja. Ovaj reprezentativni hidrografski objekat udaljen je 34 km od centra grada, regionalnim putem Arilje-Visoka (povezuje Arilje sa Zlatiborom)...

>

Vodena pećina

Vodena pećina nalazi se u kanjonu reke Panjice. Ovaj prirodni fenomen vrlo je atraktivan za speleologe i ronioce koji tek treba da ispitaju sve tajne koje krije pećina...

>

Okruglica – Visočka klisura

Okruglica-Visočka klisura predstavlja jedinstveni predeoni sklop kraških visoravni…

>

Bjeluška potajnica

U centralnom delu sela Bjeluša, u mestu koje se zove Luke, pored reke Mali Rzava nalazi se kraški izvor intermitentnog tipa (sa prekidima u isticanju vode)...

>

Pećina Megara

Severno od Visočke banje na levoj strani Megarskog potoka, pritoke Velikog Rzava, uzdiže se visok krečnjački odsek...

>