Kulturno-istorijsko nasledje

Crkva Sv. Ahilija

Ariljska crkva posvećena je episkopu Ahiliju iz Larise (Grčka), vatrenom borcu protiv arijanske jeresi i učesniku prvog Vaseljenskog sabora u Nikeji 325. godine...

>

Manastir Klisura

Manastir Klisura u Dobračama, nalazi se na levoj obali reke Moravice, izmedju kamenitih stena i planina, na 13 km od Arillja na putu Arilje-Ivanjica. Ime manastira potiče od geografskog lokaliteta - klisura reke Moravica...

>

Crkva Svete Trojice u Bjeluši

Sagrađena je između 1818-1820. god. na mestu stare crkvice brvnare. Crkva je izgrađena od lomljenog kamena, vezivana krečom i peskom a pokrivena šindrom. Zvonara je kasnije izgrađena, a zvono koje je kupljeno 1864. god. austrijanci su...

>

Crkva Svetog Nikole u Brekovu

Crkva Svetog Nikole podignuta je u 13. veku, na jednom uzvišenom platou kao metoh Ariljske episkopije, u selu Brekovu, 20 km jugozapadno od Arilja.. Pored crkve se nalazi i nova zgrada parohijskog doma Crkva ima osnovu jednobrodne građevine...

>

Crkva Svetog Vaznesenja Gospodnjeg

U centru sela Dragojevac, na 5 km od centra Arilja, smeštena je crkva posvećena Svetom Vaznesenju Gospodnjem, u narodu poznat kao Spasovdan. Crkva je podignuta na temeljima nekadašnje crkve iz srednjeg veka...

>