SERVISNE INFORMACIJE

LOKALNI I MEĐUGRADSKI KOMBI PREVOZ

11.06.2014.

„M-TAXI“ Mirko Grujuć +381 61 11-23-093
„Vučićević prevoz“ +381 64 185-92-92

>

TURISTIČKA ORGNAIZACIJA OPŠTINE ARILJE

11.06.2014.

Turistički info centar - suvenirnica
Trg partizana br.1, 31230 Arilje
Tel/fax: +381 31 891 287
e-mail: tooarilje@gmail.com
ticarilje@gmail.com
www.visitarilje.com

>

OPŠTINSKA UPRAVA ARILJE

01.01.1970.

SvetogAhilija 53, 31230 Arilje
centrala: +381 31 891 171
www.arilje.org.rs

>

POLICIJA

01.01.1970.

tel.+381 31 893–639

>

VATROGASCI

01.01.1970.

tel. +381 31 893–729

>

DOM ZDRAVLJA

01.01.1970.

tel. +381 31 891–121
tel. +381 31 891-762

>

POŠTA

01.01.1970.

tel. +381 31 891–226

>

TAKSI

01.01.1970.

+381 31 89 22 20

>

USTANOVA KULTURE BIBLIOTEKA

01.01.1970.

Trg partizana bb
tel.+381 31 893–933
e-mail: ariljebib@gmail.com | www.nbiblioteka-arilje.org. rs

>

ARLEMM, LETNJA ŠKOLA MLADIH MUZIČARA

01.01.1970.

tel. +381 69 611 767
e-mail: office. arlemm@gmail.com

>