U brdu iznad sela Potpeć nalazi se atraktivna Potpećka pećina, jedno od monumentalnih dela prirode.

Njen džinovski portal, visok 50 metara, najveći je pećinski ulaz na Balkanu. Unutrašnjost joj je zanimljiva, bogatstvo pećinskog nakita spada u red veoma retkog u pećinama ovog tipa.

Istražena je i uređena za posetioce u ukupnoj dužini od 555 metara. Njena silazna staza ima preko 700 stepenika. Iz Potpećke pećine izbija čista rečica Petnica, na kojoj su meštani u daljem rečnom toku kroz selo Potpeć napravili mnoštvo bazena najkvalitetnije pastrmke.

Radno vreme: april-novembar, 10:00-18:00 časova
Info telefon: 031 500 555
Staralac: Turistička organizacija Užica
www.turizamuzica.org.rs
infocentar@neobee.net