U Vrutcima na reci Đetinji (12 km uzvodno od Užica) napravljeno je akumulaciono jezero Vrutci 1984. godine.

Akumulacija spada u red višenamenskih, pošto pored privrednog značaja (snabdeva Užice i Sevojno pijaćom i industrijskom vodom), ima i zaštitnu ulogu tj. zadržava poplavni talas koji nastaje posle velikih padavina, zadržava nanose, odnosno onemogućava transport nanosa sa slivnog područja, a ima ulogu i u „oplemenjivanju“ malih voda na delu toka nizvodno od brane.