Manastir Rujno, bio je kulturni i prosvetni centar u 16. veku.

Nalazio se u selu Vrutci, i u njemu je radila jedna od prvih srpskih štamparija. Od mnogih štampanih dela ove štamparije, sačuvano je samo jedno Četvorojevanđelje koje je štampao samouki monah Teodosije, a završio ga je 1537. godine.

manastir-rujno

Slova su gruba, neujednačena i sačinjena od drveta. Štampano je crnom bojom, osim inicijala i početka Jevanđelja, gde je korišćena crvena boja. Nakon 1537. godine, kaluđeri iz manastira Rujno, prešli su u manastir Raču. Najverovatnije su Turci u drugoj polovini 16. veka srušili manastir Rujno.