Crkva Sabora Svetog Arhangela Gavrila u Staparima se nalazi na istočnoj padini Ponikava. Podignuta je 1821. godine.

Crkva je građena od lomljenog kamena, za razliku od crkava brvnara u Dobroselici i Gorobilju koje su građene u isto vreme. Ima osnovu jednobrodne građevine, sa naglašenom polukružnom apsidom na istoku i pripratom na zapadu. Sa južne i severne strane dograđene su pevnice.

Do sada je nekoliko puta prepravljana, pa je krov od šindre zamenjen limenim. Ova crkva je jedna od retkih seoskih koja ima živopisne zidne freske. Freske i ikone na ikonostasu je radio Dimitrije Posniković, sredinom 19. veka. Ikonostas je urađen od drveta i na njemu su prestone ikone.