Manastir Vaznesenje

Manastir Vaznesenje nalazi se na severnim padinama Ovčara, a zbog svog položaja nije uočljiv putnicima koji prolaze kroz klisuru.

Može se pretpostaviti da je izgrađen na temeljima starog manastira, ali o tome nema preciznih podataka. Zahvaljujući jednom rukopisnom jevanđelju, koje je napisano u Vaznesenju 1570. godine, sa sigurnošću se može tvrditi da je manastir postojao u XVI veku.

Crkva manastira Vaznesenje je jednobrodna građevina sa niskom kupolom i polukružnom oltarskom apsidom. Dve mermerne rozete, ukrašene biljnom ornamentikom, očuvane su u priprati u središnjem delu hrama.

Ikonostas crkve manastira Vaznesenje čine ikone relativno malih dimenzija, zbog skromnih dimenzija crkve.