Manastir Vavedenje

Manastir Vavedenje je prvi manastir, koji se nalazi na samom ulazu u zaštićeno područje, na desnoj obli reke Zapadne Morave, na putu Čačak - Užice.

Stilske karakteristike originalnih delova hrama upućuju na XVI vek kao period gradnje.

Prepostavlja se da je porušen i napušten 1690. godine, a da je obnova  hrama usledila 1797. godine.

Crkva manastira Vavedenje je jednobrodna građevina bez kupole sa polukružnom oltarskom apsidom. Crkva nije oslikana, a postojeći ikonostas je iz 1972. godine.